•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
23.7.2018 г.54 предложения от държавни институции и граждански организации за включване в Четвъртия национален план на действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
03.7.2018 г.Удължава се срокът за получаване на предложения от граждански организации за Четвъртия национален план за действие

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
01.6.2018 г.Стартира процесът по подготовка на Четвъртия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Четвърти план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
05.10.2017 г.Междинен доклад за самооценка на администрацията по изпълнението на Третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
14.9.2017 г.Обществено обсъждане на изпълнението на мерките от третия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Трети план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
02.6.2017 г.Началникът на политическия кабинет на министър-председателя ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
03.5.2017 г.Доклад за самооценка на изпълнението на ангажиментите на Република България във Втория план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
15.3.2017 г.Заместник министър-председателят по европейските фондове ще отговаря за координацията и участието на Република България в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление”

Категория: Координация на инициатива "Партньорство за открито управление"
12.7.2016 г.Трети национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ 1 юли 2016 – 30 юни 2018

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
05.2.2016 г.Доклад за междинна самоооценка на изпълнението на ангажиментите, предвидени във Втория план за действие на България по иницативата “Партньорство за открито управление”

Категория: Втори план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"