•  
  • / Начало
  • / Партньорство за открито управление
28.6.2012 г.Оперативен план

Категория: Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
27.3.2012 г.Становища и предложения

Категория: Първи план за действие по инициативата "Партньорство за открито управление"
09.3.2012 г.Създадена е страница във Facebook

Категория: Обществени консултации
06.3.2012 г.Днес обществото решава

Категория: Обществени консултации
05.3.2012 г.Присъединяване на Република България

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
05.3.2012 г.Присъединяване към партньорството за открито управление: стъпки

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
05.3.2012 г.Партньорство за открито управление

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
05.3.2012 г.Доклад – обобщение от проведените консултации по Инициативата

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"
01.9.2011 г.Решение на Министерския съвет за участие на Република Българияв в Инициативата за партньорство за открито управление

Категория: Първи стъпки по инициативата "Партньорство за открито управление"