Днес обществото решава

Допринесете за обмяната на идеи и експертен опит и дайте вашите предложения по следните теми. Нова група
Планиране Теми Мнения Последно мнение

Партньорство за открито управление

“Партньорството за открито управление” е нова глобална инициатива, която има за цел осигуряване на конкретни ангажименти от страна на правителствата за насърчаване на прозрачността, овластяване на гражданите, борба с корупцията и използванe на новите технологии за укрепване на управлението. Резултатите от дискусията ще бъдат използвани при разработването на План за действие на Република България по Инициативата за партньорство за открито управление.

9 24 20 юни 2018 г. 15:12:21 Венцислав Манчовски
Партньорство за открито управление Теми Мнения Последно мнение

Втори план за действие на Република България инициативата "Партньорство за открито управление&q

В тази доскусия може да направите своите коментари и предложения по проекта на Втори план за действие на Република България за участие в Инициативата "Партньорство за открито управление". Проектът на план и становищата на неправителствените организации, които направиха своите предложения в процеса на разработване на проекта на плана се намират в секция "Партньорство за открито управление"

1 4 21 юни 2014 г. 02:02:28 yurukov
Неформално сдружение на магистър фармацевти Теми Мнения Последно мнение

Промяна в нормативната уредба на търговията на дребно с лекарствени продукти

1 1 25 октомври 2018 г. 16:23:01 diqna1977
България Теми Мнения Последно мнение

Правителство

3 8 31 октомври 2014 г. 13:55:29 temida
Административни такси и услуги Теми Мнения Последно мнение

Адекватни ли са административните услуги и съответно таксите

1 7 27 август 2018 г. 17:03:13 peshev.svilen
Закони и общество Теми Мнения Последно мнение

Адекватно ли е представянето и разбирането на законите в страната

3 5 18 август 2019 г. 17:52:38 skb57
Закон за кредитните институции Теми Мнения Последно мнение

Съгласно чл. 3 ал.1 от ЗКИ финансовата институция е лице, различно от кредитна институция, чиято осн

0 0 -  
Упростяване на данъчните документи Теми Мнения Последно мнение

Oпростяване на данъчните документи за наемодатели

1 4 01 април 2019 г. 13:11:26 Кол_2019_тура
Финансов омбудсман Теми Мнения Последно мнение

Искате ли скъпи, бавни и неефективни съдопроизводства - алтернативата е Финансов омбудсман

1 1 15 януари 2015 г. 12:25:00 Владимир
Промяна в законите определящи функциите и приложенията на регулаторните органи Теми Мнения Последно мнение

За да работят и да са от полза на обществото, материята уреждаща дейността на регулаторните органи -

1 2 24 юни 2015 г. 09:25:19 Tzekov
РЕГУЛАТОР + ФИН. ОМБУДСМАН ЗА БАНКИ, ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ ЗА КРЕДИТ И ТРАНСФЕРНИ УСЛУГИ СВЪРЗНИ С ПАРИ Теми Мнения Последно мнение

ТАКСИ И КОМИСИОННИ, КАК ДА СЕ НАМАЛИ САМОКОНТРОЛА И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЕДОСТРАННАТА ФИНАНСОВА ИЗГОДА НА ФИ

0 0 -  
РЕГУЛАТОР + ФИН. ОМБУДСМАН ЗА БАНКИ, ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ ЗА КРЕДИТ И ТРАНСФЕРНИ УСЛУГИ СВЪРЗНИ С ПАРИ Теми Мнения Последно мнение

ТАКСИ И КОМИСИОННИ, КАК ДА СЕ НАМАЛИ САМОКОНТРОЛА И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЕДОСТРАННАТА ФИНАНСОВА ИЗГОДА НА ФИ

0 0 -  
РЕГУЛАТОР + ФИН. ОМБУДСМАН ЗА БАНКИ, ФИНАНСОВИ КОМПАНИИ ЗА КРЕДИТ И ТРАНСФЕРНИ УСЛУГИ СВЪРЗНИ С ПАРИ Теми Мнения Последно мнение

ТАКСИ И КОМИСИОННИ, КАК ДА СЕ НАМАЛИ САМОКОНТРОЛА И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ЕДОСТРАННАТА ФИНАНСОВА ИЗГОДА НА ФИ

1 1 12 май 2015 г. 21:58:51 Владимир
АПК - Комплексно административно обслужване Теми Мнения Последно мнение

Промени в АПК, по повод комплексното административно обслужване

0 0 -  
Национална програма за майчино и детско здраве Теми Мнения Последно мнение

Ще направили здравето на майките и децата по-добро?

1 1 11 март 2016 г. 14:04:09 pomognimi
Премахване на контролните талони към СУМПС Теми Мнения Последно мнение

Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС?

1 5 04 октомври 2018 г. 19:46:41 joro112
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България Теми Мнения Последно мнение

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

1 4 01 март 2018 г. 15:11:22 Roby6
Сдружение"Подкрепа и взаимопомощ на родители с деца до 7 год. - Помогни ми" Теми Мнения Последно мнение

Детските заведения

0 0 -  
Интернет сайт - за закони, правилници, нормативни актове Теми Мнения Последно мнение

Интернет сайт

2 4 10 януари 2018 г. 17:08:16 battbg
Плащане на местни данъци и такси Теми Мнения Последно мнение

Улеснение при плащане на местни данъци и такси

2 4 13 ноември 2018 г. 18:17:21 Valena
нов закон за движение по пътищата Теми Мнения Последно мнение

Пример:Германия има Закон за обучение на водачи на МПС в бюджетни училища, алтернативни възможности

3 4 30 април 2018 г. 16:49:50 SSephirotHH
Заглавие на групата Теми Мнения Последно мнение

премахнете Удостоверение за наследници

1 1 22 юни 2017 г. 10:11:30 asene
Заглавие на групата Теми Мнения Последно мнение

Заглавие на дискусия

0 0 -  
Заглавие на групата Теми Мнения Последно мнение

Премахване от нуждата за предоставяне на акт за раждане за лица над 14 години

1 1 17 юли 2017 г. 15:49:46 Dimitar001
Плащания от държавата на заплати, пенсии и др. Начини за стимули на икономиката Теми Мнения Последно мнение

Увеличаване на рамера на ваучерните плащания (за храна и лекарства) от страна на държавата

1 4 16 ноември 2017 г. 15:53:40 mminkova1
Не на капаните в Закона за движение по пътищата Теми Мнения Последно мнение

Слънцето не се нуждае от фарове

1 5 09 август 2018 г. 09:53:06 ExLege
Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жените и домашното насилие Теми Мнения Последно мнение

За или Против конвенцията?

5 42 09 август 2019 г. 07:39:48 Gangi4ka
Промяна на Наредба 7 Теми Мнения Последно мнение

Необходима е промяна на Наредба 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на т

0 0 -  
Необходими документи за започване на работа Теми Мнения Последно мнение

Необходими документи за работа

1 1 12 юни 2018 г. 13:30:16 Vlad
е-ПЕТИЦИЯ Теми Мнения Последно мнение

Е-ПЕТИЦИЯ

1 2 09 август 2018 г. 10:48:50 ExLege
Тестове за интелигентност и психологически тестове за работа в училища и детски градини Теми Мнения Последно мнение

Трябва ли да се въведат по-специални изисквания като психологически тестове и тестове за интелигентн

2 2 04 октомври 2018 г. 20:08:22 joro112
Дискриминация в Закона за семейни помощи за деца Теми Мнения Последно мнение

Защо бащата не може да е титуляр на молба-декларацията, след като са семейство и равноправни родител

0 0 -  
Създаване на институция за контрол на състоянието на психично болни Теми Мнения Последно мнение

Институция за контрол на състоянието на психично болни

0 0 -  
БХРА Теми Мнения Последно мнение

Становище на БХРА по ЗИД на Закона за здравето

1 2 05 септември 2018 г. 18:28:31 БХРА
Новите данъци за автомобилите Теми Мнения Последно мнение

относно промените чл. 55 от ЗМДТ

0 0 -  
Застраховка Гражданска Отговорност Теми Мнения Последно мнение

Система "бонус-малус"

0 0 -  
Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците Теми Мнения Последно мнение

Наредбата е безкрайно остаряла и налага да се предприемат мерки за изменението й. В крайна сметка вс

1 1 09 юли 2019 г. 09:47:09 sgenova