Днес обществото решава

Интернет сайт - законодателство Ново мнение
Vlad 07 юли 2016 г. 16:23:07
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 01.12.2015 г.
Мисля, че неправилно и дискриминиращо е за нормалните хора в старната да са отграничението до публичното законодателството в страната. Имам в предвид следното: няма как и не може да се открие в интернет пространството, цялото законодателство на страната в т.ч. и подзаконовата уредба (текущо, променено, архивирано (поради про/замяната му с друго)) концентрирано в официален и достоверен сайт на Държавата. Всичко публикувано, е трудно откриваемо и проследимо (като и актуалното + промени + архиви) по сайтовете на съответните ведомства. Алтернативата на платеното, и предлагано от частни компании, считам за неприемливо и дискриминиращо достъпа на гражданите. В България, всеки ти казва, "това е незаконово, това е законово", а няма начин лесно и достъпно да се запознаеш от официален и достоверен източник със своите законите и произтичащите ги права и задължения. Абсолютно не е приемливо и е дискриминиращо, да заплащаш на сайтове за законовата уредба, която спазваш и за да познаваш правата си по конституция. Ужасно е разочароваща действителността в България. Пример за добра и открита практика: www.legislation.gov.uk Подсъдно и прествъпно е бездействието и безхаберността на админицията и правителството на България!!!
bozho 11 юли 2016 г. 10:13:43
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 2
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 28.10.2014 г.
Това е известен проблем, а според доклад на финландското правосъдно министерство сме на последните места в ЕС по този показател (достъпност на законодателството). Поради това в пътната карта за електронно управление сме заложили разработката на инструмент, подобен на legislation.gov.uk , дори с допълнителна функционалност за опериране на целия процес по законотворчество. Всъщност работата по консолидиране на законодателството се е извършвала от Администрацията на Министерски съвет до около 2001-ва, но тогава спира и в момента дори държавните институции ползват правно-информационни системи, за които имат абонамент. Идеята на новия проект е не просто да направи система, която да копира функционалността на Сиела и Апис, а да се направи процеса така, че да няма нужда от ръчно консолидиране - всеки закон да върви като diff / track changes в целия процес, и накрая само да извади "ЗИД" (Закон за изменение и допълнение) за заседания на НС и за публикуване в ДВ. Това ще е по-удобно и за участниците в процеса, и за след това.
Пламенов 05 януари 2017 г. 12:03:14
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1 виж всички

Регистриран на: 14.12.2016 г.
Какъв е смисълът на съществуването на този портал за обществени консултации, след като министерствата имат правото изборно да скриват коментари - официално пуснати през портала? Това е абсурдно, моля разяснете къде е тук публичността на обсъждането и изобщо принципа на субсидиарност? Мой коментар до акт на Министерство на културата, пуснат през портала, не е публикуван на същия - вероятно скрит поради неудобна критика - и какво постига портала за обществени комуникации - абсолютно нищо полезно за обществото и държавата.