Днес обществото решава

Тема : Законите в страната
Novaenovae1 10 юни 2020 г. 14:27:58 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 10.6.2020 г.
Законите следва да се представени в една йерархическа зависимост-но винаги да се съобразени с основополагищите принципи за вътрешна или за външна политика. Приоритетното международно право все още не е така приоритетно, както се заявява. Редно е да се заложи като принцип в съдебната практика. Нужна е ефективна отговорност на магистратите, а не само вербална. Трябва ни фонд "Съдебна Грешка" който да поема обезщетенията за незаконните или неправилни актове на съдии, прокурори и следователи. Специалност "Право" да е в две форми-бакалавър с възможност да щатен адвокат, нотариус, съдебен изпълнител или юрисконсулт. А магистър- да се влиза само с чужд език за рнок на обучение шест години, вместо пет както е за бакалаврите.