Днес обществото решава

Тема : Интернет сайт - законодателство
bozho 11 юли 2016 г. 10:13:43
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 2
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 28.10.2014 г.
Това е известен проблем, а според доклад на финландското правосъдно министерство сме на последните места в ЕС по този показател (достъпност на законодателството). Поради това в пътната карта за електронно управление сме заложили разработката на инструмент, подобен на legislation.gov.uk , дори с допълнителна функционалност за опериране на целия процес по законотворчество. Всъщност работата по консолидиране на законодателството се е извършвала от Администрацията на Министерски съвет до около 2001-ва, но тогава спира и в момента дори държавните институции ползват правно-информационни системи, за които имат абонамент. Идеята на новия проект е не просто да направи система, която да копира функционалността на Сиела и Апис, а да се направи процеса така, че да няма нужда от ръчно консолидиране - всеки закон да върви като diff / track changes в целия процес, и накрая само да извади "ЗИД" (Закон за изменение и допълнение) за заседания на НС и за публикуване в ДВ. Това ще е по-удобно и за участниците в процеса, и за след това.