Днес обществото решава

Тема : Е-ПЕТИЦИЯ към ПРАЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО
Vlad 25 юли 2018 г. 18:04:19 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 1.12.2015 г.
Е-ПЕТИЦИЯТА е отлично средство за мнение и настояване за преразглеждане на закони, правила и т.н., както и настояване за промени и отмени, на каквото и да било!! Пишейки си по социалките, енегргията се излива и минава, накарайте НЕРАБОТЕЩОТО, да работи!! Поствайки глас в нелигитимни сайтове за петиции, остават анонимни и невидими за вашите служители- депутатите и правителството!!! На електронната платформа/е-гов.бг на парламента-четящо и правителството ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се създаде подобна функционалност- некомромпентируема - същата съществува в Англия нарича се: петитион.парлиамент.юк (заместете с латински букви - тук сайта не позволява различни от кирилица символи)!!!!!!! Темите ще ги задава обществото - всеки един от нас, не някакви обединения и т.н. !!!! Правила: 1. След набиране по дадена тема над 1000 бр. на подрепили петицията - задължително се разглежда от правителство и дава официален отговор на петицията; 2. Петиция събрала над 10 000бр. задължително се обсъжда и дебатира в открито заседание на парламент!!! Просто! Пс Накарайте НЕРАБОТЕЩОТО да РАБОТИ
Тема : Необходими ли са документите за започване на работа
Vlad 12 юни 2018 г. 13:30:16 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 1.12.2015 г.
Мотиви: Предвид, че нормативната база и за промяната й, и както в България, така и по света основно се изработва и предоставя за одобрение на кометентните за това. В голяма част от приетите норми в Б-я обаче личи, че е изготвено нископрофесионално и при липса на пълна отговорност на съставените нормативни/поднапрмативни актове, простота и яснота на израза, а да не говорим за логичността и целите на текстовете заложена в тези правила, закони, наредби!!! Следният пример ще даде яснота! Пример: НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ Според нея прегледите са задължителни и с оглед на здравословното им състояние да изпълняват определена професия за която кандидатствуват. Не разбирам: 1. Млад човек завършващ гимназия, техникум, основно училище, институт - защо до този момент е бил и е пациент на ДЖ-ПИ, преглеждан е редовно и т.н. а при момента за започване на работа този същият трябва да направи нов преглед и то задължително за да поне работа. Та този млад човек се състезава за работата с други и с опит, а това му носи закъснение и допълнително време за прегледи, съдебно удостоверение и ПАРИ ... да това ще струва минимум 17лв. (по мой калкулации) и то само за такси за стдебна система и за самото медицинско свидетелство, не включвам загубено време, траспорт и т.н. които следва да са част от калкулацията...... В случай, че работодателят ама въобще не го интересува от медицинско свидетелство или от удостоверение за съдимост ... !??? !!!!!!Защо карате и работодател и работник да извършват нежелани по тяхна преценка документи и да ги лишавате от време, за подготовката и издаването на нежелани от тях документи!!!!!!! 2. Човек с опит: той сменя или с прекъсване започва нова работа ( но с някакви изключения ) пак трябва да представи медицинско и съдебно, но на работодателя хич не му трябват и двата документа!!! Но по силата на гоният "пасквил" е задължен да ги изисква. Защо!!??????? Факти: над 1милион Българи и по официална статитика на НСИ сменят работата си всяка година! Това са 30% от активното работещо население!!!! Удвоете ги с тези които приемат документи. Утроете ги с тези които издават тези документи!!!!!!!! Получва се количествено - че е колкото цялото работещо население веднъж в годината се занимава с този документооборот Представете си КАКЪВ РЕСУР (пари и време, нерви) се ХАРЧИ и КОЛКО им коства да се занимават с нежелани и ненужни дейности, а дори и да харчат ПАРИ. Безумно е ЧИНОВНИЦИ БЕЗ КАКПКА МИСЪЛ... да създават нормативна БАЗА!!!!!! Пс. Опитът ми е от чужбина, там само където лично прецени и/или му налага застрахователят .. работодателят изисква горните документи!!!!!!!!!!!! И да, изискването за Съдебно у-е в БГ е смешно! Там се издава и в зависимост от нуждата пълно/ съкратено у-е ... от информацията от полицейските регистри, което включва и съдимост! В Бъ-я в държавната администрация и нормотворчество ............всичко е пълна симулация!
Тема : Интернет сайт - законодателство
Vlad 07 юли 2016 г. 16:23:07 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 3

Регистриран на: 1.12.2015 г.
Мисля, че неправилно и дискриминиращо е за нормалните хора в старната да са отграничението до публичното законодателството в страната. Имам в предвид следното: няма как и не може да се открие в интернет пространството, цялото законодателство на страната в т.ч. и подзаконовата уредба (текущо, променено, архивирано (поради про/замяната му с друго)) концентрирано в официален и достоверен сайт на Държавата. Всичко публикувано, е трудно откриваемо и проследимо (като и актуалното + промени + архиви) по сайтовете на съответните ведомства. Алтернативата на платеното, и предлагано от частни компании, считам за неприемливо и дискриминиращо достъпа на гражданите. В България, всеки ти казва, "това е незаконово, това е законово", а няма начин лесно и достъпно да се запознаеш от официален и достоверен източник със своите законите и произтичащите ги права и задължения. Абсолютно не е приемливо и е дискриминиращо, да заплащаш на сайтове за законовата уредба, която спазваш и за да познаваш правата си по конституция. Ужасно е разочароваща действителността в България. Пример за добра и открита практика: www.legislation.gov.uk Подсъдно и прествъпно е бездействието и безхаберността на админицията и правителството на България!!!