Днес обществото решава

Тема : нов ЗДвП
joro112 19 юни 2017 г. 23:49:23
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Германия има отделни закони , за обучение на водачи на МПС в бюджетни училища, алтернативни възможности за обучение и отделен за изпити на водачи на МПС. До този момент депутати и правителство пречат на хората да работят и се обучават за водачи на МПС. Квалификацията на българските водачи на МПС зависи от изискванията към тях утвърдени от министъра на транспорта/ЗДвП,чл.152/.Когато не харесваме квалификацията на българските водачи на МПС за това са виновни МОН и транспортното министерство. Не е правена актуализация на съдържанието на изпита по теория от времето на Съветския съюз. ЕС отдавна са въвели да модула на изпитното съдържание. Предлагам първата част, листовката да представя маневри, правила и забрани чрез анимации , верен и грешни отговори, развиващи се ситуации. Втори модул от клипове за прогнозиране на опасни ситуации и непопадане в тях. Тестване уменията на кандидатите да наблюдават поведението на останалите хора на пътя и дали се съобразяват с тях.
Тема : Не е ли времеда се премахнат контролните талони към СУМПС?
joro112 19 юни 2017 г. 23:28:52
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 1
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 18.4.2011 г.
В съответствие с директива на ЕС за услугите на вътрешния пазар и два български закона е забранено служители да искат копия на документи намиращи се при тях или са издадени от друг орган.Въпреки предвидената глоба за служителя 5000лв. и системните нарушения на служителите няма наказани. Не е същото , когато става въпрос за данъкоплатци? При електронно правителство е достатъчно представяне на лична карта или отпечатък за да излезе цялото досие на проверявания.
Тема : Предложения за мерки
joro112 29 април 2013 г. 20:07:49
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 18.4.2011 г.
Много неуместни коментарии? Ще дам пример с Агенцията по заетоста, които нарекоха коментарът ми циничен: Предложих вместо да назначават нови държавни служители за обработка на документацията, да я опростят, да я направят по-лесна за контрол и прозрачна!? Съобразяването с Европейската Директива за услугите на вътрешния пазар, със Закон за ограничаване на административното регулиране и администрацията върху стопанската дейност,чл.5 и други български закони забраняващи на държавните служители да искат документи намиращи се при тях или издадени от други органи в България, прилагането на наказанията по чл.30 от същия закон, премахването на контакта между държавния служител и потребителя, ще направят документацията по-достъпна и ще отпадне нуждата от посредници и много служители!
Тема : Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската
joro112 18 април 2011 г. 19:58:39
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 4

Регистриран на: 18.4.2011 г.
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ Чл. 3. (1) При административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид: 1. разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания; - изискването за кабинети, офис, документация в която се преписва името и ЕГН на клиента над 30 пъти, благодарение на МОМН и министърът на транспорта, глоби превишаващи десетки пъти заплата на служителя който следи за спазването на тези изисквания, всичко това се плаща от клиента и прави цената неконкурентна на пазара!Документацията е предпоставка за статистическа грешка, с наказание до 5 000лв. ? 2. възможностите за упражняване на ефективен административен контрол и разходите, свързани с него.-всяко изискване налага нови чиновници и заплати за тях ?Историята и статистиката , показват как след всяко съкращение, администрацията се увеличава в пъти?!Има наказани по чл.30?