Днес обществото решава

Тема : Индексиране на ТОЛ таксите
Emil74 09 ноември 2019 г. 01:19:22 ч.
  • Мнения:
  • отрицателни 0 / положителни 0
Група: Регистриран потребител

Мнения: 1

Регистриран на: 9.11.2019 г.
Виждам, че в калкулацията на тол таксите е предвидено да вляат: категория автомобили, изминати километри, тегло на превозното средство. За да има икономическа логика, тол таксите трябва да зависят и от фактор КАЧЕСТВО. Управлението по даден път с определени характеристики пряко влияе на икономическия ефект на превоза - време на извършване, разходи за гориво и амортизация. Качестовото може да се формира като сума от следните коефициенти: (категория на пътя: автомагистрала, автомобилен път, първокласен път, второкласен път), брой на платната, брой на лентите за движение в една посока, широчина на лентите, състояние на пътната настилка, състояние на пътната маркировка. За последните две, могат да се въведат оценки по опростена скала. Коефициентите да са десетични дроби, , като максималната сума при най-добрите определящи условия е 1. За всяка отсечка определената предварително тол такса се умножава с формирания коефициент.