Новини

19.11.2019 г.



Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
07.11.2019 г.



Прието е ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на държавната служба

Категория: Правителствени
05.11.2019 г.



Публикувани са Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
16.10.2019 г.



Публикуван е Наръчник за гражданско участие

Категория: Обществени консултации
09.10.2019 г.



Покана за представяне на индикативни ценови оферти

Категория: Държавна администрация
07.10.2019 г.



Публикуван е Наръчник за привличане на гражданска ангажираност и на гражданска ИТ подкрепа

Категория: Обществени консултации
02.10.2019 г.



Публикувани са изследвания на добри практики за обществени консултации, с фокус гражданско участие

Категория: Обществени консултации
02.10.2019 г.



Приет е Списък на специалностите, за които могат да се предоставят стипендии през 2020 г.

Категория: Държавна администрация
18.9.2019 г.



Приета е Наредба за електронната платформа за продажба на имоти

Категория: Държавна администрация
17.9.2019 г.



Съветът за административната реформа прие нови Стандарти за обществени консултации

Категория: Държавна администрация
  ...