Новини

5.5.2017 г.



Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. от месец април 2017 г.

2.5.2017 г.



Вицепремиерът Малина Крумова и представителят на Световната банка за България, Чехия и Словакия,Тони...

2.5.2017 г.



МРРБ открива нови възможности за модернизацията на детски градини, училища и спортна база

21.4.2017 г.



Отворен е приемът на проекти за скрапиране на кораби по Програмата за морско дело и рибарство

21.4.2017 г.



Публична дискусия очерта ключовите въпроси пред Фонд за градско развитие при финансиране на икономически жизнеспособни проекти

13.4.2017 г.



Над 5 милиона лева са договорени по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“

10.4.2017 г.



УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по процедура № BG16R...

4.4.2017 г.



Синята кръгова икономика гарантира продължителен устойчив икономически растеж без да оказва натиск в...

4.4.2017 г.



ПУБЛИКУВАНА Е ПРОЛЕТНАТА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ

3.4.2017 г.



Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

  ...