Новини

30.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам ще развие инвести...

30.11.2016 г.Звено за консултации по Плана „Юнкер” ще подпомага бизнес при подготовката на качествени проекти за финансиране

30.11.2016 г.Звено за консултации по Плана „Юнкер” ще подпомага бизнес при подготовката на качествени проекти за финансиране

30.11.2016 г.Променя се Устройственият правилник на Министерството на икономиката

30.11.2016 г.Променя се Устройственият правилник на Министерството на икономиката

30.11.2016 г.Укрепен е капацитетът на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС

30.11.2016 г.Укрепен е капацитетът на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС

30.11.2016 г.Одобрен е анекс към договора за заем между България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките

30.11.2016 г.Одобрен е анекс към договора за заем между България и Фонда за гарантиране на влоговете в банките

30.11.2016 г.48 деца ще получат персонални пенсии

  ... ...