Новини

9.11.2016 г.Утвърдена е спогодбата между България и Косово за автомобилен превоз

9.11.2016 г.Одобрено е техническо споразумение за провеждането на конференция на НАТО в България

9.11.2016 г.България се присъедини към координационния механизъм за сътрудничество в областта на горското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ

9.11.2016 г.Българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще заседава в София на 17 и 18 ноември

9.11.2016 г.Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

9.11.2016 г.Стартира процедура за предоставяне на концесия за добив на мрамори

9.11.2016 г.„Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ е призната за национална организация на хората с увреждания

9.11.2016 г.Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МВнР и на Министерството на икономиката

9.11.2016 г.Правителството одобри подписването на Протокола за присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия на ЕС с Колумбия и Перу

9.11.2016 г.Общините получават допълнителни 13 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа

  ... ...