Новини

9.11.2016 г.Одобрено е становище по тълкувателно дело пред Съда на ЕС

9.11.2016 г.Правителството прие нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

9.11.2016 г.Зам.-министър Везиева връчи награда за най-динамично развиващо се предприятие за 2015 година

9.11.2016 г.Министър Лукарски ще открие обновения автопаркинг на „ВМЗ“ Сопот

8.11.2016 г.Заместник-министър Николова: Предвижда се програма „Черноморски басейн 2014-2020“ да стартира с официална покана за кандидатстване в края на годината

8.11.2016 г.МОСВ предоставя средства на Столичната община за канализация на Бояна, Драгалевци и Симеоново

8.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров обсъди кандидатурата на полския град Лодз за домакин на ЕКСПО 2022

7.11.2016 г.Ивайло Московски: Започва изпълнението на първия жп проект, финансиран със средства от Механизма за свързана Европа

7.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна позиция в Центъра на промишлено...

4.11.2016 г.Министерството на труда и социалната политика обявява процедура BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

  ... ...