Новини

02.11.2016 г.За ратификация са предложени протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на устава й

02.11.2016 г.Изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация” ще подпише от името на България промени в международна конвенция

02.11.2016 г.Одобрена е българската позиция за заседание на ЕКОФИН

02.11.2016 г.Стартира конкурс за търсене и проучване на нефт в Северозападна България

02.11.2016 г.В Плевен се създава Регионален военноисторически музей

02.11.2016 г.Стартира процедура за отдаване на концесия на Интермодален терминал – Пловдив

02.11.2016 г.Правителството предлага удължаване на срока на действие на споразумението с МБВР за развитие на общинска инфраструктура

02.11.2016 г.Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

02.11.2016 г.Министърът на вътрешните работи ще координира и контролира разходването на отпуснатите за България д...

02.11.2016 г.Актуализирана е работната програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС

  ... ...