Новини

2.11.2016 г.Правителството предлага промени в Закона за радиото и телевизията

2.11.2016 г.Социалните помощи ще се получават по настоящ адрес

2.11.2016 г.Нова наредба регламентира държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

2.11.2016 г.Увеличава се щатната численост в ИА „Медицински одит“

2.11.2016 г.Приети са промени в Тарифа ¹14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

2.11.2016 г.Откриват се процедури за предоставяне на концесия на осем морски плажа

2.11.2016 г.България и Китай ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на пристанищната дейност

2.11.2016 г.Осигурени са дърва за отопление на служителите на МВР, охраняващи българо-турската граница

2.11.2016 г.Правителството предостави допълнителни средства по бюджетите на общини и министерства за реализиране на значими проекти

2.11.2016 г.Правителството разреши едновременно увеличаване и намаляване на капитала на „Напоителни системи” ЕАД

  ... ...