Новини

2.11.2016 г.Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

2.11.2016 г.Министърът на вътрешните работи ще координира и контролира разходването на отпуснатите за България д...

2.11.2016 г.Актуализирана е работната програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС

2.11.2016 г.Правителството предлага промени в Закона за измерванията

2.11.2016 г.Одобрени са промени в Закона за малките и средните предприятия

2.11.2016 г.С промени в Закона за енергийната ефективност се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране

2.11.2016 г.Правителството предлага промени в Закона за радиото и телевизията

2.11.2016 г.Социалните помощи ще се получават по настоящ адрес

2.11.2016 г.Нова наредба регламентира държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

2.11.2016 г.Увеличава се щатната численост в ИА „Медицински одит“

  ... ...