Новини

2.11.2016 г.Осигурени са дърва за отопление на служителите на МВР, охраняващи българо-турската граница

2.11.2016 г.Правителството предостави допълнителни средства по бюджетите на общини и министерства за реализиране на значими проекти

2.11.2016 г.Правителството разреши едновременно увеличаване и намаляване на капитала на „Напоителни системи” ЕАД

2.11.2016 г.С промени в Наредбата за специално ползване на пътищата се регламентира обезопасяването на крайпътни търговски обекти и рекламни съоръжения

2.11.2016 г.Одобрена е нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура

2.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертнa позиция в дирекция "Външноикономическа политика"

31.10.2016 г.Правителството одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

31.10.2016 г.Правителството одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

31.10.2016 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

31.10.2016 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

  ... ...