Новини

26.10.2016 г.Прецизира се процедурата по регистрация на втори и следващ адрес на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

26.10.2016 г.Правителството промени Правилника за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“

26.10.2016 г.Приета е наредба за изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие

26.10.2016 г.ДА „Електронно управление“ е включена в класификацията на разходите по области на политики...

26.10.2016 г.Правителството прие наредба за приобщаващо образование

26.10.2016 г.Одобрена е Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

26.10.2016 г.Правителството предостави 3 млн. лв. на Националния циклотронен център към БАН

26.10.2016 г.Утвърдена е годишната национална програма за превенция и защита от домашно насилие

26.10.2016 г.Коледна добавка към пенсиите за декември ще получат над 1,2 милиона пенсионери

26.10.2016 г.С преструктуриране на бюджета на Министерството на правосъдието се пренасочват средства за подобряване на условията в места за лишаване от свобода

  ... ...