Новини

19.10.2016 г.Стартират първите 45 проекта за над 10 млн. евро по трансграничната програма между България и Македония

19.10.2016 г.Одобрен е отчетът по Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015 г.

19.10.2016 г.964 набора от данни са публикувани в отворен формат от създаването на портала opendata.government.bg

19.10.2016 г.Бригаден генерал Петьо Мирчев е предложен за заместник-командир на ВВС

19.10.2016 г.Закриват се две населени места в община Златоград

19.10.2016 г.Децата от ДГ „Иглика” във Варна ще бъдат временно настанени в предоставен на общината държавен имот

19.10.2016 г.Министерствата на отбраната на България и Италия ще сключат спогодба за военно сътрудничество

19.10.2016 г.През 2015 г. за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите

19.10.2016 г.Отпускат се средства за обучението на Марсело Илиев в Кеймбридж

19.10.2016 г.С промени в Закона за държавната собственост се осигурява по-добра защита на държавния интерес

  ... ...