Новини

19.10.2016 г.„Национален център за териториално развитие“ ЕАД ще участва в разработването на стратегиче...

19.10.2016 г.Намаляват се сроковете за извършване на услуги по Закона за държавната собственост

19.10.2016 г.С реализирани икономии по плана за Шенген ще бъдат финансирани допълнителни проекти

19.10.2016 г.Правителството предостави 20 млн. лв. на областните администрации в Бургас, Хасково и Ямбол за изгра...

19.10.2016 г.Правителството одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет

19.10.2016 г.Министър Лукарски: България и Виетнам поставят акцент върху развитието на нови производства

17.10.2016 г.България и Виетнам разширяват стокообмена и стартират съвместни проекти

16.10.2016 г.Министър Лукарски заминава на посещение във Виетнам

14.10.2016 г.Зам.-министър Везиева откри дискусия “Регионални бизнес перспективи Русе, модели за взаимодействие между публичния и частния сектор”

13.10.2016 г.Зам.-министър Любен Петров: Икономическата ни политика е насочена към поддържане на привлекателност на инвестиционната и бизнес среда

  ... ...