Новини

12.10.2016 г.Приета е наредба по ЗОП за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната

12.10.2016 г.Оптимизира се работният процес в звената на Антидопинговият център

12.10.2016 г.Любомир Йосифов е определен за член на Надзорния съвет на НОИ

12.10.2016 г.Приет е доклад за изпълнението на Плана с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

11.10.2016 г.Зам.-министър Любен Петров ще участва в Деня на икономиката на Източна Европа в Берлин

11.10.2016 г.Министър Лукарски ще проведе срещи с делегация от Обединените арабски емирства

10.10.2016 г.Премиерът и министър Василева откриха модернизираната пречиствателна станция на Шумен

10.10.2016 г.Кохезионната политика е и ще продължи да бъде катализаторът на реформи в държавите членки

07.10.2016 г.Зам.-министър Везиева откри Изложение на институциите за образование и обучение на възрастни

07.10.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертна позиция в дирекция "Правна"

  ... ...