Новини

07.12.2018 г.



ПРИЛАГАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

07.12.2018 г.



Срокове за съхранение на документи за бенефициентите на ОПАК от програмен период 2007-2013

23.11.2018 г.



Стартира проучване на общественото мнение за практиките на гражданско участие

Категория: Държавна администрация
16.11.2018 г.



Изпълнява се проект "Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
15.6.2018 г.



Започна изпълнение на проект за по-високо качество на административното обслужване и обратна връзка

Категория: Държавна администрация
14.6.2018 г.



Приета е тригодишна план-програма на ЦКБППМН

Категория: Държавна администрация
25.1.2018 г.



МРРБ осигурява 200 млн.лв. за развитие на туристическите атракции

24.1.2018 г.



Усилията за сближаване на европейските региони трябва да продължат

17.1.2018 г.



BG16RFOP002-4.001 „Техническа помощ за завършване на подготвителните дейности, необходими за стартир...

11.1.2018 г.



Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция

  ...