Новини

11.9.2008 г.146 млн. лв, за равитие на биоземеделието

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
11.9.2008 г.Невъзможно е провеждане на нов референдум относно Лисабонския договор в Ирландия преди юни 2009 г.

Категория: Европейски въпроси
05.9.2008 г.Днес се подписват първите 194 договора по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
04.9.2008 г.Подписват договори за € 200 млн. по ОП „Регионално развитие” до края на 2008 г.

Категория: Възможности
04.9.2008 г.Българите и румънците имат най-дългия работен ден в Европа в ЕС

Категория: Анализи
03.9.2008 г.Нови 131 проекта са одобрени за финансиране по Оперативна програма „Kонкурентоспособност"

Категория: Възможности
03.9.2008 г.Над 768 млн. лв. приходи реализира Агенция „Митници” през месец август

Категория: Финанси
02.9.2008 г.Нов срок за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България

Категория: Анализи
02.9.2008 г.Определен е индикативен срок за два компонента от схема по ОПРР

Категория: Възможности
02.9.2008 г.Информация за консолидираната финансова програма

Категория: Финанси