Новини

19.5.2017 г.Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

17.5.2017 г.ПУБЛИЧНО И В ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕДИИ ФМФИБ ОТВОРИ ПОЛУЧЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЦИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ

16.5.2017 г.Сключени са 20 договора за над 602 млн. лева в сектор „Води“ по ОПОС

15.5.2017 г.Пловдив, Асеновград и Враца ще подобряват качеството на въздуха със средства по ОП „Околна среда“

06.5.2017 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: БЮДЖЕТЪТ Е В ДОБРА КОНДИЦИЯ, НО ТОВА НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТРЯБВА ДА ХАРЧИМ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ИЗКАРВАМЕ

05.5.2017 г.Публикувано е изменение на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г. от месец април 2017 г.

02.5.2017 г.Вицепремиерът Малина Крумова и представителят на Световната банка за България, Чехия и Словакия,Тони...

02.5.2017 г.МРРБ открива нови възможности за модернизацията на детски градини, училища и спортна база

21.4.2017 г.Отворен е приемът на проекти за скрапиране на кораби по Програмата за морско дело и рибарство

21.4.2017 г.Публична дискусия очерта ключовите въпроси пред Фонд за градско развитие при финансиране на икономически жизнеспособни проекти

  ...