Новини

12.9.2008 г.Инфлацията за август е 0.1%

Категория: Анализи
11.9.2008 г.Приходите в държавния бюджет за първото полугодие възлизат на 14 029.5 млн. лв

Категория: Финанси
11.9.2008 г.146 млн. лв, за равитие на биоземеделието

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
11.9.2008 г.Невъзможно е провеждане на нов референдум относно Лисабонския договор в Ирландия преди юни 2009 г.

Категория: Европейски въпроси
5.9.2008 г.Днес се подписват първите 194 договора по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Земеделие и развитие на селските райони
4.9.2008 г.Подписват договори за € 200 млн. по ОП „Регионално развитие” до края на 2008 г.

Категория: Възможности
4.9.2008 г.Българите и румънците имат най-дългия работен ден в Европа в ЕС

Категория: Анализи
3.9.2008 г.Нови 131 проекта са одобрени за финансиране по Оперативна програма „Kонкурентоспособност"

Категория: Възможности
3.9.2008 г.Над 768 млн. лв. приходи реализира Агенция „Митници” през месец август

Категория: Финанси
2.9.2008 г.Нов срок за проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния–България

Категория: Анализи