Новини

20.8.2008 г.ЕК стартира пилотен проект за интернет достъп до научни статии

Категория: Възможности
20.8.2008 г.Нивото на безработица през юли е 5.96 %

Категория: Анализи
19.8.2008 г.Отрита е процедура за кандидатстване по нов проект в Министерския съвет

Категория: Възможности
11.8.2008 г.МТСП стартира кампания за завръщане на българи от Испания

Категория: Правителствени
11.8.2008 г.510 лв. е средната заплата в страната

Категория: Икономика
31.7.2008 г.МРРБ откри схема за междурегионално сътрудничество

Категория: Възможности
24.7.2008 г.МТСП започва информационна кампания по проект по програма ФАР

Категория: Възможности
24.7.2008 г.Шест българо-фламандски проекта на стойност 410 000 евро ще бъдат финансирани

Категория: Възможности
22.7.2008 г.Фалшиви банкноти в обръщение

Категория: Финанси
21.7.2008 г.Заседава комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция

Категория: Регионално развитие