Новини

21.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

21.11.2016 г.385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

21.11.2016 г.385 милиона евро за българските МСП по пет споразумения с търговски банки по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“

21.11.2016 г.Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и р...

20.11.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: УДОВЛЕТВОРЕН СЪМ ОТ ТОВА, КОЕТО ОСТАВЯМЕ НА СЛЕДВАЩОТО ПРАВИТЕЛСТВО

18.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

18.11.2016 г.Модерна система ще следи водите на Искър в реално време

18.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров приветства участниците в Годишната конференция на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост

18.11.2016 г.Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Националния съвет за иновации

17.11.2016 г.Отчет за периода 2014-2016 на Министерство на икономиката за изпълнение на Програмата на правителств...

  ... ...