Новини

09.11.2016 г.Българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще заседава в София на 17 и 18 ноември

09.11.2016 г.Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС

09.11.2016 г.Стартира процедура за предоставяне на концесия за добив на мрамори

09.11.2016 г.„Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“ е призната за национална организация на хората с увреждания

09.11.2016 г.Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МВнР и на Министерството на икономиката

09.11.2016 г.Правителството одобри подписването на Протокола за присъединяването на Еквадор към Споразумението за търговия на ЕС с Колумбия и Перу

09.11.2016 г.Общините получават допълнителни 13 млн. лв. за оптимизация на училищната мрежа

09.11.2016 г.Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа в края на септември е в размер на 3 362,2 млн. лв.

09.11.2016 г.Правителството предоставя 12 млн. лв. за първата фаза от проекта за изграждане на обхода на Габрово

09.11.2016 г.Правителството предлага промени в Закона за защита на конкуренцията

  ... ...