Новини

09.11.2016 г.В забранителния списък за приватизация се включват обособени части от АДИС

09.11.2016 г.Електронните трансакции и услуги стават по-сигурни с промени в Закона за електронния документ и електронен подпис

09.11.2016 г.Приета е Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА

09.11.2016 г.Одобрен е правилникът за дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете

09.11.2016 г.Одобрени са промени в Кодекса на търговското корабоплаване

09.11.2016 г.Пътните карти за изпълнението на две стратегии са синхронизирани с промените в Закона за електронното управление

09.11.2016 г.В МВР се създава дирекция „Обществени поръчки“

09.11.2016 г.Одобрено е становище по тълкувателно дело пред Съда на ЕС

09.11.2016 г.Правителството прие нов план за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

09.11.2016 г.Зам.-министър Везиева връчи награда за най-динамично развиващо се предприятие за 2015 година

  ... ...