Новини

09.11.2016 г.Министър Лукарски ще открие обновения автопаркинг на „ВМЗ“ Сопот

08.11.2016 г.Заместник-министър Николова: Предвижда се програма „Черноморски басейн 2014-2020“ да стартира с официална покана за кандидатстване в края на годината

08.11.2016 г.МОСВ предоставя средства на Столичната община за канализация на Бояна, Драгалевци и Симеоново

08.11.2016 г.Зам.-министър Любен Петров обсъди кандидатурата на полския град Лодз за домакин на ЕКСПО 2022

07.11.2016 г.Ивайло Московски: Започва изпълнението на първия жп проект, финансиран със средства от Механизма за свързана Европа

07.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурсна процедура за експертна позиция в Центъра на промишлено...

04.11.2016 г.Министерството на труда и социалната политика обявява процедура BG05M9OP001-3.009 „Контрол на командированите лица“

04.11.2016 г.Заместник-министър Даниела Везиева откри Европейски ден на предприемача 2016 – „Добри практики и перспективи“

03.11.2016 г.Заместник-министър Даниела Везиева ще открие Европейски ден на предприемача 2016 – „Добри практики и перспективи“

03.11.2016 г.Проект на Наредба за условията и реда за използването на информационна система за техническото състо...

  ... ...