Новини

02.11.2016 г.Одобрени са промени в Закона за малките и средните предприятия

02.11.2016 г.С промени в Закона за енергийната ефективност се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране

02.11.2016 г.Правителството предлага промени в Закона за радиото и телевизията

02.11.2016 г.Социалните помощи ще се получават по настоящ адрес

02.11.2016 г.Нова наредба регламентира държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“

02.11.2016 г.Увеличава се щатната численост в ИА „Медицински одит“

02.11.2016 г.Приети са промени в Тарифа ¹14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

02.11.2016 г.Откриват се процедури за предоставяне на концесия на осем морски плажа

02.11.2016 г.България и Китай ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на пристанищната дейност

02.11.2016 г.Осигурени са дърва за отопление на служителите на МВР, охраняващи българо-турската граница

  ... ...