Новини

3.11.2016 г.Заместник-министър Даниела Везиева ще открие Европейски ден на предприемача 2016 – „Добри практики и перспективи“

3.11.2016 г.Проект на Наредба за условията и реда за използването на информационна система за техническото състо...

3.11.2016 г.Зам.- министър Любен Петров присъства на празника на металурга в Шумен

2.11.2016 г.ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: В БЮДЖЕТ 2017 СА ЗАЛОЖЕНИ СМИСЛЕНИ ПОЛИТИКИ

2.11.2016 г.ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КН НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”

2.11.2016 г.Генерал-майор Тодор Дочев е предложен за заместник-командващ на СКС

2.11.2016 г.Увеличава се капиталът на „Вита” ЕООД – Велинград

2.11.2016 г.Оптимизиран е бюджетът на Българското председателство на Съвета на ЕС

2.11.2016 г.Правата на държавата в капитала на „Транзитна търговска зона“ АД - Варна ще се упражняват от министъра на икономиката

2.11.2016 г.Одобрено е финансирането на проекта за осигуряване на летателната годност на МиГ-29

  ... ...