Новини

2.11.2016 г.Стартира конкурс за търсене и проучване на нефт в Северозападна България

2.11.2016 г.В Плевен се създава Регионален военноисторически музей

2.11.2016 г.Стартира процедура за отдаване на концесия на Интермодален терминал – Пловдив

2.11.2016 г.Правителството предлага удължаване на срока на действие на споразумението с МБВР за развитие на общинска инфраструктура

2.11.2016 г.Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие

2.11.2016 г.Министърът на вътрешните работи ще координира и контролира разходването на отпуснатите за България д...

2.11.2016 г.Актуализирана е работната програма на Комуникационната стратегия на България за ЕС

2.11.2016 г.Правителството предлага промени в Закона за измерванията

2.11.2016 г.Одобрени са промени в Закона за малките и средните предприятия

2.11.2016 г.С промени в Закона за енергийната ефективност се разширява обхватът на сградите, които подлежат на задължително сертифициране

  ... ...