Новини

02.11.2016 г.Одобрена е нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура

02.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертнa позиция в дирекция "Външноикономическа политика"

31.10.2016 г.Правителството одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

31.10.2016 г.Правителството одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

31.10.2016 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

31.10.2016 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

31.10.2016 г.Одобрена е Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

31.10.2016 г.Одобрена е Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

31.10.2016 г.Министерският съвет одобри законопроекта за бюджета на ДОО за 2017 г.

31.10.2016 г.Министерският съвет одобри законопроекта за бюджета на ДОО за 2017 г.

  ... ...