Новини

31.10.2016 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

31.10.2016 г.Определени са стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.

31.10.2016 г.Одобрена е Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

31.10.2016 г.Одобрена е Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2017-2019 г.

31.10.2016 г.Министерският съвет одобри законопроекта за бюджета на ДОО за 2017 г.

31.10.2016 г.Министерският съвет одобри законопроекта за бюджета на ДОО за 2017 г.

31.10.2016 г.Одобрен е законопроектът за бюджета на НЗОК за 2017 г.

31.10.2016 г.Одобрен е законопроектът за бюджета на НЗОК за 2017 г.

28.10.2016 г.Зам.-министър Деница Николова: Очакваме да разплатим около 100 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“ до края на годината

28.10.2016 г.МОСВ спасява водния цикъл на Враца с 80 млн. лв.

  ... ...