Новини

2.11.2016 г.Приети са промени в Тарифа ¹14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

2.11.2016 г.Откриват се процедури за предоставяне на концесия на осем морски плажа

2.11.2016 г.България и Китай ще подпишат Меморандум за сътрудничество в областта на пристанищната дейност

2.11.2016 г.Осигурени са дърва за отопление на служителите на МВР, охраняващи българо-турската граница

2.11.2016 г.Правителството предостави допълнителни средства по бюджетите на общини и министерства за реализиране на значими проекти

2.11.2016 г.Правителството разреши едновременно увеличаване и намаляване на капитала на „Напоителни системи” ЕАД

2.11.2016 г.С промени в Наредбата за специално ползване на пътищата се регламентира обезопасяването на крайпътни търговски обекти и рекламни съоръжения

2.11.2016 г.Одобрена е нова Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура

2.11.2016 г.Министерство на икономиката обявява конкурс за експертнa позиция в дирекция "Външноикономическа политика"

31.10.2016 г.Правителството одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

  ... ...