Новини

26.10.2016 г.Община Мездра получава възможност за развитие на нови образователни и социални дейности

26.10.2016 г.Одобрен е проект на Споразумение за сътрудничество за достъп до ефективно лекарствено лечение

26.10.2016 г.Ще бъде обновена договорно-правната база за културно и научно сътрудничество между България и Монголия

26.10.2016 г.Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС

26.10.2016 г.Одобрени са резултатите от участието на българската делегация в редовните годишни срещи на Съветите ...

26.10.2016 г.Установено е неизпълнение на условието за влизане в сила на договор за концесия на находище „Кремиковци“

26.10.2016 г.Правителството даде съгласие министърът на финансите да прекрати Договора за срочен депозит, сключен между МФ и ПИБ

26.10.2016 г.МС одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР за закупуване на идеални части от имот в полза на българската държава

26.10.2016 г.Одобрени са промени в ЗУТ

26.10.2016 г.Зам.-министър Любен Петров представи инвестиционните условия в България пред китайска делегация от о. Хайнан

  ... ...