Новини

19.10.2016 г.Закриват се две населени места в община Златоград

19.10.2016 г.Децата от ДГ „Иглика” във Варна ще бъдат временно настанени в предоставен на общината държавен имот

19.10.2016 г.Министерствата на отбраната на България и Италия ще сключат спогодба за военно сътрудничество

19.10.2016 г.През 2015 г. за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите

19.10.2016 г.Отпускат се средства за обучението на Марсело Илиев в Кеймбридж

19.10.2016 г.С промени в Закона за държавната собственост се осигурява по-добра защита на държавния интерес

19.10.2016 г.„Национален център за териториално развитие“ ЕАД ще участва в разработването на стратегиче...

19.10.2016 г.Намаляват се сроковете за извършване на услуги по Закона за държавната собственост

19.10.2016 г.С реализирани икономии по плана за Шенген ще бъдат финансирани допълнителни проекти

19.10.2016 г.Правителството предостави 20 млн. лв. на областните администрации в Бургас, Хасково и Ямбол за изгра...

  ... ...