Новини

12.10.2016 г.Центрове за подкрепа на над 7000 деца и родители ще бъдат разкрити до 2019 г.

12.10.2016 г.Регламентира се професионалното развитие на специалистите по здравни грижи

12.10.2016 г.Промени в Кодекса на труда ще гарантират по-добра защита на българските работници, командировани в ЕС

12.10.2016 г.Промени в ДОПК включват България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия

12.10.2016 г.Приета е наредба по ЗОП за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси, свързани със сигурността на страната

12.10.2016 г.Любомир Йосифов е определен за член на Надзорния съвет на НОИ

12.10.2016 г.Оптимизира се работният процес в звената на Антидопинговият център

12.10.2016 г.Приет е доклад за изпълнението на Плана с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

11.10.2016 г.Зам.-министър Любен Петров ще участва в Деня на икономиката на Източна Европа в Берлин

11.10.2016 г.Министър Лукарски ще проведе срещи с делегация от Обединените арабски емирства

  ... ...