Новини

26.9.2016 г.Министър Ивелина Василева: Водният цикъл на Добрич е на финалната права

26.9.2016 г.Проект на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия

21.9.2016 г.Министър Лукарски обсъди с посланика на ОАЕ възможностите за разширяване на икономическото сътрудничество

21.9.2016 г.Деница Николова: Над 1 млрд.лв. ще влязат догодина в общините като инвестиции за градско развитие от...

20.9.2016 г.Mинистър Лукарски откри нов глобален център на Сървиссорс Интернашънъл

20.9.2016 г.Одобрен е отчетът за изпълнението на третия план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса

20.9.2016 г.Одобрена е техническа промяна в ПМС 21/2015

20.9.2016 г.България предоставя финансова помощ на Република Македония за справяне с щетите от наводненията

20.9.2016 г.Правителството предоставя нови 4,6 млн. лв. на общините за училищна дейност

20.9.2016 г.Собствеността върху професионални гимназии се прехвърля от МЗХ на общини

  ... ...