Новини

3.10.2016 г.Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОП „Добро управление”

3.10.2016 г.Министър Лукарски ще открие бизнес дискусия на тема „Машиностроене“

3.10.2016 г.Зам.-министър Везиева откри българо-молдовски форум-презентация „Храни и напитки от слънчева България“ в Кишинев

3.10.2016 г.Проследете на живо инициативата Граждански Диалог за бъдещето на Европа

30.9.2016 г.ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ - ГАБРОВО: ГЛЕДАЙ НА ЖИВО НА 3 ОКТОМВРИ 2016

30.9.2016 г.УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъжд...

30.9.2016 г.Проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТТИ

30.9.2016 г.ВАЖНО! Публикуван е проект на Индикативна годишна работна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2017 г.

30.9.2016 г.Зам.-министър Везиева взе участие в информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Русе

29.9.2016 г.Зам.-министър Везиева ще открие информационна среща относно изпълнението на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация в Русе

  ... ...