Новини

15.5.2008 г.Решения от заседанието на ЕКОФИН

Категория: Европейски въпроси
15.5.2008 г.България заема 39-то място по конкурентоспособност на икономиката в света

Категория: Икономика
14.5.2008 г.Второ четене на новия закон за регионално развитие

Категория: Регионално развитие
14.5.2008 г.15 милиона лева ще бъдат отпуснати за иновации

Категория: Възможности
14.5.2008 г.Увеличението на износа по-голямо от това на вноса

Категория: Икономика
13.5.2008 г.Към незабавни действия за подобряване на управлението на програма ФАР

Категория: Европейски въпроси
9.5.2008 г.191 проекта бяха подадени по ОП "Околна среда"

Категория: Регионално развитие
22.4.2008 г.52 общини подписаха споразумения по проект на Социалноинвестиционния фонд

Категория: Възможности
18.4.2008 г.Правителството се прицели в намаляване на бюрокрацията и подобряване на бизнес средата.

Категория: Икономика
18.4.2008 г.НПО ще могат да кандидатстват с проекти за реалзиране на Програмата за младежки дейности

Категория: Възможности
  ...