Новини

24.3.2008 г.Провеждане на форум за по-добро регулиране

Категория: Икономика
23.3.2008 г.Представяне на новосъздадения Български институт за външна търговия

Категория: Икономика
21.3.2008 г.Открити са горещи денонощни телефони за български граждани при проблеми в Сърбия

Категория: Правителствени
21.3.2008 г.България ратифицира Лисабонския договор

Категория: Европейски въпроси
20.3.2008 г.Предстои провеждането на информационен ден за програма "Интелигентна Енергия - Европа ІІ"

Категория: Възможности
20.3.2008 г.Одобрен е план за подобряване на условията за достъп до продължаващо професионално обучение

Категория: Правителствени
20.3.2008 г.Правителството прие план за модернизация на въоръжените сили

Категория: Правителствени
19.3.2008 г.Стартира финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия

Категория: Възможности
19.3.2008 г.Покана за подаване на проектни предложения по ОПАК

Категория: Възможности
17.3.2008 г.Проведе се обществено обсъждане на проектопрограмата за по-добро регулиране 2008-2009 г.

Категория: Правителствени
  ...