Новини

12.2.2020 г.



С електронно гласуване ще бъде избран първият Съвет за развитие на гражданското общество

Категория: Възможности
10.2.2020 г.



Възможности за обучение в областта на оценка на въздействието през 2020 г.

Категория: Възможности
6.1.2020 г.



Покана за участие в РГ за разработване на ОП за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 г

Категория: Възможности
6.1.2020 г.



Проект "Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация"

Категория: Държавна администрация
4.12.2019 г.



Одобрено е Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

Категория: Държавна администрация
29.11.2019 г.



Приета е Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Категория: Държавна администрация
22.11.2019 г.



Кръгла маса с В2В – „Българската икономика в края на 2019. Перспективи пред малкия бизнес за 2020”

Категория: Бизнес среда
19.11.2019 г.



Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация

Категория: Държавна администрация
7.11.2019 г.



Прието е ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на държавната служба

Категория: Правителствени
5.11.2019 г.



Публикувани са Стандарти за провеждане на обществени консултации

Категория: Обществени консултации
  ...