Новини

07.2.2013 г.Процедура по набиране на кандидатури за Европейските награди в публичния сектор (EPSA)

Категория: Възможности
15.11.2012 г.Набиране на ценови оферти за проектопредложение

Категория: Възможности
18.10.2012 г.Приключва първият едномесечен стаж за студенти в държавната администрация

Категория: Възможности
05.10.2012 г.Днес приключва кандидатстването за втората вълна студентски стажове в държавната администрация

Категория: Възможности
18.6.2012 г.Публикуван е доклад от проведените обществени консултации по проекта на НПР: България 2020

Категория: Възможности
15.6.2012 г.Дискусия за обсъждане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. и Визията за създаване

Категория: Възможности
27.3.2012 г.Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на ОП "Конкурент

Категория: Възможности
26.3.2012 г.Отпускане на годишни стипендии предвижда програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби

Категория: Възможности
20.3.2012 г.ОПАК открива нова процедура за 3 млн. лв. за съдилищата

Категория: Възможности
16.3.2012 г.Стартира общественото обсъждане на Националната програма за развитие: България 2020

Категория: Възможности
  ...