Новини

18.5.2020 г.Обявление от Комисията за избор на СРГО за резултатите от гласуването за членове на Съвета

Категория: Възможности
13.5.2020 г.Обявление от Комисията за избор на СРГО за гласуване за членове на съвета

Категория: Възможности
27.4.2020 г.Покана от Комисията за провеждане на процедурата за избор на СРГО за гласуване на членове на Съвета

Категория: Възможности
16.4.2020 г.Обявление на Комисията във връзка с Продължаване на процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности
24.3.2020 г.Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО

Категория: Възможности
20.3.2020 г.Публикувани са списъците с организациите, участващи в процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности
11.3.2020 г.Приключване на процеса на регистрация за участие в процедурата за избор на членове на СРГО 2020

Категория: Възможности
20.2.2020 г.Покана за участие в процедурата за избор на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Възможности
12.2.2020 г.С електронно гласуване ще бъде избран първият Съвет за развитие на гражданското общество

Категория: Възможности
10.2.2020 г.Възможности за обучение в областта на оценка на въздействието през 2020 г.

Категория: Възможности
  ...