Новини

24.3.2020 г.Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО

Категория: Възможности
20.3.2020 г.Публикувани са списъците с организациите, участващи в процедурата за избор на членове на СРГО

Категория: Възможности
11.3.2020 г.Приключване на процеса на регистрация за участие в процедурата за избор на членове на СРГО 2020

Категория: Възможности
20.2.2020 г.Покана за участие в процедурата за избор на Съвета за развитие на гражданското общество 2020

Категория: Възможности
12.2.2020 г.С електронно гласуване ще бъде избран първият Съвет за развитие на гражданското общество

Категория: Възможности
10.2.2020 г.Възможности за обучение в областта на оценка на въздействието през 2020 г.

Категория: Възможности
6.1.2020 г.Покана за участие в РГ за разработване на ОП за електронно управление и техническа помощ 2021-2027 г

Категория: Възможности
7.2.2013 г.Процедура по набиране на кандидатури за Европейските награди в публичния сектор (EPSA)

Категория: Възможности
15.11.2012 г.Набиране на ценови оферти за проектопредложение

Категория: Възможности
18.10.2012 г.Приключва първият едномесечен стаж за студенти в държавната администрация

Категория: Възможности
  ...