Новини

4.9.2008 г.Подписват договори за € 200 млн. по ОП „Регионално развитие” до края на 2008 г.

Категория: Възможности
3.9.2008 г.Нови 131 проекта са одобрени за финансиране по Оперативна програма „Kонкурентоспособност"

Категория: Възможности
2.9.2008 г.Определен е индикативен срок за два компонента от схема по ОПРР

Категория: Възможности
22.8.2008 г.МВР ще получи 13,6 млн. лева от ОПРР за закупуване на пожарни коли

Категория: Възможности
20.8.2008 г.Нови процедури по ОП "Регионално развитие"

Категория: Възможности
20.8.2008 г.ЕК стартира пилотен проект за интернет достъп до научни статии

Категория: Възможности
19.8.2008 г.Отрита е процедура за кандидатстване по нов проект в Министерския съвет

Категория: Възможности
31.7.2008 г.МРРБ откри схема за междурегионално сътрудничество

Категория: Възможности
24.7.2008 г.МТСП започва информационна кампания по проект по програма ФАР

Категория: Възможности
24.7.2008 г.Шест българо-фламандски проекта на стойност 410 000 евро ще бъдат финансирани

Категория: Възможности
  ...