Новини

20.8.2008 г.Нови процедури по ОП "Регионално развитие"

Категория: Възможности
20.8.2008 г.ЕК стартира пилотен проект за интернет достъп до научни статии

Категория: Възможности
19.8.2008 г.Отрита е процедура за кандидатстване по нов проект в Министерския съвет

Категория: Възможности
31.7.2008 г.МРРБ откри схема за междурегионално сътрудничество

Категория: Възможности
24.7.2008 г.МТСП започва информационна кампания по проект по програма ФАР

Категория: Възможности
24.7.2008 г.Шест българо-фламандски проекта на стойност 410 000 евро ще бъдат финансирани

Категория: Възможности
14.7.2008 г.15 кандидати подписват договори за безвъзмездно финансиране по ОПРР

Категория: Възможности
9.7.2008 г.Днес ще бъдат обявени новите одобрени за финансиране проекти по ОПАК

Категория: Възможности
25.6.2008 г.Откриват се две нови схеми по Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Възможности
17.6.2008 г.България и САЩ подписаха Междинно споразумение по въпросите на Програмата за безвизови пътувания

Категория: Възможности
  ...