Новини

14.7.2008 г.15 кандидати подписват договори за безвъзмездно финансиране по ОПРР

Категория: Възможности
9.7.2008 г.Днес ще бъдат обявени новите одобрени за финансиране проекти по ОПАК

Категория: Възможности
25.6.2008 г.Откриват се две нови схеми по Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Възможности
17.6.2008 г.България и САЩ подписаха Междинно споразумение по въпросите на Програмата за безвизови пътувания

Категория: Възможности
13.6.2008 г.Шест нови проекта бяха представени пред Комитета за наблюдение на ОПАК

Категория: Възможности
9.6.2008 г.МИЕ обяви процедура за реализиране на проекти

Категория: Възможности
29.5.2008 г.Стартира нова процедура по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Възможности
27.5.2008 г.Пет нови процедури по ОПАК

Категория: Възможности
21.5.2008 г.Покана за набиране на проектни предложения по Програма "Добро съседство"

Категория: Възможности
21.5.2008 г.За повече иновации - проект "ТЕХНОСТАРТ"

Категория: Възможности
  ...