Новини

19.5.2008 г.До края на юли ще бъдат отворени всички мерки за развитие на селските райони

Категория: Възможности
14.5.2008 г.15 милиона лева ще бъдат отпуснати за иновации

Категория: Възможности
22.4.2008 г.52 общини подписаха споразумения по проект на Социалноинвестиционния фонд

Категория: Възможности
18.4.2008 г.НПО ще могат да кандидатстват с проекти за реалзиране на Програмата за младежки дейности

Категория: Възможности
17.4.2008 г.От днес са в сила изменения в ПМС № 121/2007 г. на МС

Категория: Възможности
15.4.2008 г.МРРБ стартира грантова схема за техническа помощ по ОПРР

Категория: Възможности
14.4.2008 г.Обявен е краен срок за приемане на проекти по ОП "Регионално развитие"

Категория: Възможности
31.3.2008 г.194 проекта са одобрени по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Категория: Възможности
20.3.2008 г.Предстои провеждането на информационен ден за програма "Интелигентна Енергия - Европа ІІ"

Категория: Възможности
19.3.2008 г.Стартира финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия

Категория: Възможности
  ...