Новини

5.10.2012 г.Днес приключва кандидатстването за втората вълна студентски стажове в държавната администрация

Категория: Възможности
18.6.2012 г.Публикуван е доклад от проведените обществени консултации по проекта на НПР: България 2020

Категория: Възможности
15.6.2012 г.Дискусия за обсъждане на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България за периода 2012 - 2015 г. и Визията за създаване

Категория: Възможности
27.3.2012 г.Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в Комитета за наблюдение на ОП "Конкурент

Категория: Възможности
26.3.2012 г.Отпускане на годишни стипендии предвижда програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби

Категория: Възможности
20.3.2012 г.ОПАК открива нова процедура за 3 млн. лв. за съдилищата

Категория: Възможности
16.3.2012 г.Стартира общественото обсъждане на Националната програма за развитие: България 2020

Категория: Възможности
31.1.2012 г.МИЕТ организира национален информационен ден за програмата "Интелигентна енергия – Европа" 2012

Категория: Възможности
31.1.2012 г.Обсъжда се създаването на фонд за финансиране на техническата подготовка на малки проекти по Дунавската стратегия

Категория: Възможности
30.1.2012 г.МИЕТ и БАИ организират дискусия за промените в Закона за насърчаване на инвестициите

Категория: Възможности
  ...