Новини

27.1.2012 г.Удължава се срокът за кандидатстване на компании и журналисти за бизнес обиколката в Узбекистан през март

Категория: Възможности
23.1.2012 г.Бъдещото сътрудничество с ЕБВР ще бъде насочено към стимулиране на икономическия растеж

Категория: Възможности
19.1.2012 г.МТИТС организира информационен ден за участие на ИТ организации в европейски конкурс за 290 млн. евро

Категория: Възможности
17.1.2012 г.Световната банка и ЕИБ ще извършват аналитично-консултантска експертиза в приоритетни за България сектори

Категория: Възможности
29.12.2011 г.Програма "Интелигентна енергия – Европа" за 2012 година е вече отворена

Категория: Възможности
13.12.2011 г.Проведе се информационен ден по процедури за превенция на корупцията и публично-частно партньорство

Категория: Възможности
12.12.2011 г.ДП „Пристанищна инфраструктура” стартира услугата "електронна фактура"

Категория: Възможности
12.12.2011 г.Изграждането на столичното метро до летището и рехабилитацията на Централна жп гара ще бъдат финансирани по ОП „Транспорт“

Категория: Възможности
2.12.2011 г.Открита е нова процедура по подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация”

Категория: Възможности
2.12.2011 г.Отворена е процедура по подприоритет 1.4. на ОПАК

Категория: Възможности
  ...