Новини

1.12.2011 г.МИЕТ организира отново информационни дни по ОП "Конкурентоспособност"

Категория: Възможности
22.11.2011 г.Стартира процедура за насърчаване на "зелена индустрия" по ОП "Конкурентоспособност" на стойност 40 млн. евро

Категория: Възможности
22.11.2011 г.Министър Нейков ще представи планираните дейности по проекта „Никога не е късно за ново начало”

Категория: Възможности
17.11.2011 г.ОПАК организира информационни дни за новите процедури по подприоритети 2.2 и 2.4

Категория: Възможности
4.11.2011 г.Български организации могат да участват в международен конкурс за проекти в информационното общество

Категория: Възможности
1.8.2011 г.Започва набирането на персонал за новите Областни информационни центров

Категория: Възможности
20.7.2011 г.Очаквания за нарастване на преките чуждестранни инвестиции в експортни стоки

Категория: Възможности
5.7.2011 г.Инвестиционните предложения в лозаро-винарския сектор са за близо 15 млн. евро

Категория: Възможности
4.5.2011 г.MOODY’S прави преглед на рейтинга на България за възможно повишение

Категория: Възможности
26.4.2011 г.Стартира обществено обсъждане по аналитичната част на Стратегия "България 2020"

Категория: Възможности
  ...