Новини

4.11.2011 г.Български организации могат да участват в международен конкурс за проекти в информационното общество

Категория: Възможности
1.8.2011 г.Започва набирането на персонал за новите Областни информационни центров

Категория: Възможности
20.7.2011 г.Очаквания за нарастване на преките чуждестранни инвестиции в експортни стоки

Категория: Възможности
5.7.2011 г.Инвестиционните предложения в лозаро-винарския сектор са за близо 15 млн. евро

Категория: Възможности
4.5.2011 г.MOODY’S прави преглед на рейтинга на България за възможно повишение

Категория: Възможности
26.4.2011 г.Стартира обществено обсъждане по аналитичната част на Стратегия "България 2020"

Категория: Възможности
22.3.2011 г.Финансиране на проекти на ЮЛНЦ от държавния бюджет през 2011 г.

Категория: Възможности
21.12.2010 г.Бойко Борисов и Саад Харири – политически и икономически аспекти между България и Ливан

Категория: Възможности
6.12.2010 г.Удължава се срокът за кандидатстване по проекта за социално включване

Категория: Възможности
29.9.2010 г.Варна става домакин на международна мрежа за публична администрация.

Категория: Възможности
  ...