Новини

10.8.2010 г.Министерство на културата ще получи средства по Оперативна програма "Регионално развитие"

Категория: Възможности
24.6.2010 г.Депутатите гласуваха промени в Закона за обществените поръчки

Категория: Възможности
10.2.2010 г.Набиране на ценови оферти за проектопредложение на ИПА

Категория: Възможности
15.1.2010 г.България ще се кандидатира за страна-партьор на изложението "Зелена седмица" в Берлин

Категория: Възможности
3.12.2009 г.Ден на отворените врати в Министерство на образованието, младежта и науката

Категория: Възможности
2.9.2009 г.НАП откри нова рубрика "Достъп до информация"

Категория: Възможности
6.8.2009 г.ВРЪЗКАТА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ НА НАП И АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ВЕЧЕ РАБОТИ

Категория: Възможности
16.7.2009 г.ЕБВР ще предостави още 35 млн. евро на ФЛАГ

Категория: Възможности
24.6.2009 г.Ще представят стартирането на нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Категория: Възможности
8.6.2009 г.Проектните предложения по програмите на ЕС ще се попълват и по електронен път

Категория: Възможности
  ...