Новини

6.8.2009 г.ВРЪЗКАТА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ СИСТЕМИТЕ НА НАП И АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” ВЕЧЕ РАБОТИ

Категория: Възможности
16.7.2009 г.ЕБВР ще предостави още 35 млн. евро на ФЛАГ

Категория: Възможности
24.6.2009 г.Ще представят стартирането на нови операции по ОП „Развитие на човешките ресурси”

Категория: Възможности
8.6.2009 г.Проектните предложения по програмите на ЕС ще се попълват и по електронен път

Категория: Възможности
13.5.2009 г.Над 83 % от отпуснатите средства по ИСПА вече са договорени

Категория: Възможности
29.4.2009 г.Актуална информация по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Възможности
7.4.2009 г.Покана за НПО

Категория: Възможности
4.3.2009 г.Стартира новa процедурa по ОПАК за съдебната система

Категория: Възможности
23.2.2009 г.Нова операция за 50 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира Агенцията по заетостта

Категория: Възможности
23.2.2009 г.Стартира националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Категория: Възможности
  ...