Новини

13.5.2009 г.Над 83 % от отпуснатите средства по ИСПА вече са договорени

Категория: Възможности
29.4.2009 г.Актуална информация по Програмата за развитие на селските райони

Категория: Възможности
7.4.2009 г.Покана за НПО

Категория: Възможности
4.3.2009 г.Стартира новa процедурa по ОПАК за съдебната система

Категория: Възможности
23.2.2009 г.Нова операция за 50 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира Агенцията по заетостта

Категория: Възможности
23.2.2009 г.Стартира националната програма за развитие на лозаро-винарския сектор

Категория: Възможности
5.2.2009 г.Стартира ІІ-ри кръг на Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100" с финансиране от 2008 година.

Категория: Възможности
29.1.2009 г.Фонд „ФЛАГ” получава до 50 млн. лв. за увеличаване на капитала си

Категория: Възможности
28.1.2009 г.Два партньорски проекта за чисти води стартират в ИА МА

Категория: Възможности
28.1.2009 г.Проект „Красива България” стратира нова мярка за подпомагане на социални домове

Категория: Възможности
  ...